–  Cung cấp, lắp đặt, bảo hành, bảo trì, nâng cấp, sữa chữa thang máy.

   –  Mua bán và sản xuất các thiết bị thay thế, thiết bị vận chuyển, thiết bị nâng và bốc xếp (Thang máy, thang cuốn, băng chuyền, tời, máy kéo).

    – Tư vấn, thiết kế và cung cấp những giải pháp cảnh quan thẩm mỹ và sáng tạo.

   – Thi công các hạng mục xây dựng, hạ tầng