TẦM NHÌN

    Xây dựng thương hiệu công ty ngày càng vững mạnh. Phấn đấu trở thành một trong những công ty cung cấp, lắp đặt, bảo hành, bảo trì thang máy và cảnh quan sân vườn uy tín ở thị trường Miền Trung nói riêng và Việt Nam nói chung.

SỨ MỆNH

    Với sứ mệnh của mình luôn tạo dựng, phát triển và nâng cao giá trị thương hiệu ngày càng trở nên có uy tín, có sức cạnh tranh trong nước và quốc tế

    Chúng tôi không ngừng nỗ lực, sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như giá cả  hợp lý cho khách hàng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 – Giá trị mang tính nhân văn: Chúng tôi phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất nhân viên, mang lai lợi ích cho đối tác, đóng góp lợi ích cho cộng đồng. Tất cả vì khách hàng, hướng tới khách hàng.

 – Giá trị mang tính bền vững:Xây dựng mối quan hệ với khách hàng và đối tác lâu dài, sự trung thành và tận tâm với công việc của cán bộ công nhân viên bền vững.    

TRIẾT LÝ KINH DOANH

    – Liên tục đổi mới, cùng với khách hàng sáng tạo ra các sản phẩm, dịch vụ ngày càng hoàn hảo.           

– T&T không chỉ bán sản phẩm mà còn bán “ Sự hài lòng ”.

MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG.

– Xây dựng, bảo vệ uy tín thương hiệu và kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

–  Luôn cố gắng đảm bảo những quyền lợi tốt nhất cho khách hàng và các đối tác.

–  Luôn cung ứng những sản phẩm và dịch vụ với chất lượng cao, uy tín.

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC.

 – Mở rộng và tăng cường hợp tác đối với các đơn vị trong nước và quốc tế để cùng nhau nắm bắt cơ hội, cùng phát triển.

 – Duy trì sự tăng trưởng nhanh và bền vững bằng việc không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.